Op 14 juli 2021 heeft de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan Binnenstad Schoonhoven vastgesteld. De afspraken en regels in dit bestemmingplan zorgen ervoor dat Schoonhoven de Zilverstad met historische allure blijft. Het is geschreven samen met inwoners en ondernemers. Maar dat is niet het enige bijzondere aan dit plan. Het is namelijk geschreven vanuit de Omgevingswet. Dat is een nieuwe wet die op 1 januari 2024 ingaat en die zorgt dat er minder en simpelere regels gaan gelden voor ruimtelijke plannen van initiatiefnemers.

Met de Omgevingswet doet de overheid een stap terug en krijgen inwoners en ondernemers meer verantwoordelijkheid. Wel is het de bedoeling dat initiatiefnemers vooraf met de buurt in gesprek gaan. Dit is vanuit het idee dat je beter vooraf omwonenden mee kan nemen, dan dat ze achteraf bezwaar maken. Dit levert over het algemeen betere plannen op waar meer mensen zich in kunnen vinden. Hierdoor kunnen besluiten ook sneller genomen worden.

Ander bestemmingsplan

Het plan ziet er wat anders uit dan u misschien gewend bent. Een traditioneel bestemmingsplan gaat uit van bestemmingen die regels geven over gebruik en bouwen. Dit plan gaat uit van activiteiten, zoals bouwen, het inrichten van een terras en het houden van evenementen. Daarvoor worden beoordelingsregels gegeven zodat het college sneller een besluit kan nemen. Het bestemmingsplan geeft ook regels over participatie en bevat daarnaast een zorgplicht. Het plan is digitaal in te zien via ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Participatieverslag

Initiatiefnemers moeten bij de aanvraag van een vergunning in de binnenstad van Schoonhoven in het vervolg een participatieverslag inleveren. In dit verslag geeft de initiatiefnemer aan hoe hij de omgeving heeft betrokken bij het plan. Lees in het stappenplan onder het kopje Documenten hoe u dit goed kunt organiseren.