Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaat de bermen langs de wegen in de Krimpenerwaard weer maaien. De maaiwerkzaamheden vinden plaats tot 10 oktober 2023. Net als vorig jaar gebeurt dat ecologischer. In plaats van alles tussen weg en water zo kaal mogelijk te maaien, willen we - waar mogelijk - groen laten staan.

Verkeersveiligheid

Uiteraard is verkeersveiligheid bij het maaien het belangrijkste. Verkeer kan het werk passeren, maar het kan ook lokaal voor vertragingen zorgen. Door wat minder te maaien, verkleinen we de kans op schade aan bomen en knotwilgen. Ook bieden we insecten en andere diertjes op deze manier een plek om te overwinteren. Kijk voor meer informatie op schielandendekrimpenerwaard.nl(externe link).

Melding doen

Denkt u na een maaibeurt een plek te zien waar het zicht op de weg niet goed genoeg is, door groen dat is blijven staan? Geef dan een online melding door bij Het Hoogheemraadschap via schielandendekrimpenerwaard.nl(externe link) of bel met 010 45 37 200.