Let op: Mogelijke vertraging afvalinzameling in verband met extreem weer

Afvalinzameling 

Afhankelijk van de weersomstandigheden is het mogelijk dat in diverse wijken of straten bepaalde afvalstromen niet opgehaald worden. Cyclus doet haar uiterste best om de inzameling volgens schema te laten verlopen. Echter vanwege het borgen van de veiligheid zou het kunnen zijn dat zij niet alle routes kunnen rijden. Is uw afval binnen 24 uur niet opgehaald? Dan verzoeken zij u uw aangeboden afval binnen te halen. In dit geval verschuift de inzameling van deze afvalstroom naar de eerstvolgende inzameldag voor uw adres. 

Tip: GFT+E kan vastvriezen in uw minicontainer. Ons advies is dan ook om de minicontainer voor GFT+E niet aan te bieden.  

Cyclus is voorbereid op de weersomstandigheden en zij spannen zich maximaal in om eventueel ongemak tot een minimum te beperken. Wij hopen op uw begrip. 

Afvalbrengstations 

De weersomstandigheden hebben ook effect op de afvalbrengstations. Vanaf dinsdag 9 februari 2021 zijn de afvalbrengstations weer geopend. Cyclus verzoekt inwoners om een bezoek aan het afvalbrengstation in verband met de gladheid uit te stellen. 

Vragen?

Houd voor de laatste ontwikkelingen de website en/of social media kanalen van Cyclus in de gaten. Raadpleeg www.cyclusnv.nl/afvalkalender of download de Cyclus-app voor de complete afvalkalender en meer informatie over de inzameling van het huishoudelijk afval. Log in met uw postcode en huisnummer. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Klantenservice van Cyclus per e-mail: info@cyclusnv.nl of telefonisch: 0182-547500 (op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur).

Download nu de Cyclus afvalkalender app via de App Store of Google Play

De afvalkalender 2021 met daarop de inzameldagen voor restafval, GFT, plastic en Download nu de Cyclus afvalkalender app via de App Store of Google Play papier wordt niet meer huis aan huis bezorgd. De kalender is voortaan digitaal te bekijken via de website van Cyclus (www.cyclusnv.nl) of de Cyclus afvalkalender app. Op de website kunt u ook de kalender per maand of jaar uitprinten.

Cyclus Afvalkalender app met pushmelding

De digitale kalender geeft de actuele inzameldata weer.
Voer in de app uw postcode en huisnummer in en u krijgt een overzicht van de inzameldagen. 
Geef bij instellingen in de app aan wanneer u een melding op uw telefoon of tablet wilt ontvangen. U krijgt dan een bericht wanneer Cyclus welke afvalstroom komt ophalen.

Meer informatie over afval scheiden

In de app kunt u ook informatie over de verschillende afvalstromen lezen, zoals de afvalwijzer voor het scheiden van afval en de locaties van de glasbak en textielcontainers bij u in de buurt.  
Wanneer u in de kalender op het icoontje van bijvoorbeeld PMD klikt, verschijnt een menu met alle informatie over PMD. Bijvoorbeeld wat mag wel en wat mag niet, de aanbiedregels en de locaties waar u de speciale PMD-zakken kunt halen.

Let op: Sommige inzameldagen in 2021 zijn veranderd. Kijk goed op de kalender wanneer Cyclus het afval ophaalt.

Opvragen print van digitale afvalkalender 

Inwoners die de afvalkalender niet digitaal kunnen bekijken, kunnen op drie manieren een geprinte versie van de digitale kalender opvragen.

 • Klantenservice van Cyclus via telefoonnummer: 0182-547500.
 • Klant Contact Centrum van de gemeente via telefoonnummer 140182.
 • Stichting Welzijn Krimpenerwaard krijgt een beperkte oplage van de papieren kalenders voor verspreiding aan ouderen. 

 

Inzameldagen oud papier en karton gewijzigd

Inzameldagen oud papier en karton gewijzigd

In de kernen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk zijn de inzameldagen voor oud papier en karton gewijzigd.

Krimpen aan de Lek
De vrijwillige inzet bij de huis-aan-huis inzameling van oud papier en karton (OPK) in Krimpen aan de Lek is gestopt. De huis-aan-huis inzameling wordt nu volledig verzorgd door Cyclus. De inzameling van OPK is daardoor verschoven naar de dinsdag overdag en niet meer ’s avonds. Dit betekent dat het oud papier en karton op de inzameldag om 7.30 uur op de inzamelplaats moet staan.
Te laat aangeboden OPK wordt niet meegenomen en moet door de bewoner zelf worden binnengehaald.

Twee routes
Cyclus heeft het inzamelgebied in Krimpen aan de Lek verdeeld in twee delen; Noord 
en Zuid. Deze routes worden niet op dezelfde dag gereden. Daar zit twee weken tussen. Raadpleeg de digitale afvalkalender om te zien wanneer er bij u oud papier en karton wordt ingezameld. U vindt de kalender op www.cyclusnv.nl of in de Cyclus afvalkalender app.

Lekkerkerk
De vrijwillige inzet bij de huis-aan-huis inzameling van oud papier en karton (OPK) in Lekkerkerk is gestopt. De huis-aan-huis inzameling wordt nu volledig verzorgd door Cyclus. De inzameling van OPK is daardoor verschoven naar de dinsdag. Het oud papier en karton moet op de inzameldag om 7.30 uur op de inzamelplaats staan. Te laat aangeboden OPK wordt niet meegenomen en moet door de bewoner zelf worden binnengehaald.

 Brenglocaties oud papier en karton

 Brenglocaties oud papier en karton

Een aantal verenigingen heeft een brenglocatie voor oud papier en karton. 

Krimpen aan de Lek
In Krimpen aan de Lek kunt u op zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur uw oud papier en karton brengen aan de Admiraal de Ruyterstraat 1. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan de activiteiten van Jeugdkamp Krimpen. 

Lekkerkerk
In Lekkerkerk kunt u iedere zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur uw oud papier en karton brengen aan de Twijnstraweg 5a in Lekkerkerk. De opbrengsten hiervan komen ten goede van de Protestantse Gemeente Lekkerkerk en Voetbalvereniging Lekkerkerk. 

Ouderkerk aan den IJssel
In Ouderkerk aan den IJssel kunt u op twee locaties terecht.

 • Maandag tot en met zaterdag bij de papiercontainer bij het clubhuis van Scouting Christiaan de Wet, Sportlaan 1.
 • Iedere derde zaterdag van de maand tussen 9.00 en 12.00 uur bij de container van de Hersteld Hervormde Kerk, IJsseldijk West 42.

Schoon oud papier en karton
Oud papier en karton is een waardevolle grondstof waar we weer nieuw papier en karton van kunnen maken. Oud papier en karton kan heel goed worden gerecycled, maar dan moet het ingezamelde papier en karton wel schoon en droog zijn. Anders wordt de lading afgekeurd en verbrand met het restafval. 

De grootste vervuilers die niet in het oud papier mogen worden gegooid zijn:

 • Plastic hoesjes van bijvoorbeeld folders 
 • Papieren verpakkingen met etensresten bijvoorbeeld pizzadozen, taartdozen en bakpapier
 • Opvulmateriaal dat in kartonnen dozen zit.

 

Afvalbrengstation Bergambacht alleen nog op afspraak toegankelijk

Afvalbrengstation Bergambacht alleen nog op afspraak toegankelijk

Om de dienstverlening voor bezoekers van het afvalbrengstation in Bergambacht te verbeteren, wordt vanaf maandag 1 februari 2021 een reserveringssysteem toegepast.

Met het reserveringssysteem wordt het aantal bezoekers verdeeld over de dag en zijn bezoekers altijd verzekerd van een plek zonder lange wachttijden. Onveilige situaties voor bezoekers en medewerkers worden verkleind en het voorkomt filevorming en clustering van bezoekers. Medewerkers hebben bovendien meer tijd voor inwoners om ze te begeleiden op het terrein. Daardoor zal de kwaliteit van het afval scheiden nog verder geoptimaliseerd worden. Gemeente Krimpenerwaard en Cyclus hopen hiermee een betere service te bieden aan de inwoners van de gemeente.

Hoe werkt het?

 • Ga naar www.cyclusnv.nl
 • Ga op de homepage naar ‘Informatie Afvalbrengstations’
 • Selecteer ‘ABS Bergambacht’.
 • Klik op ‘Reserveer’.
 • Selecteer een dag en tijdvlak (maximaal 14 dagen en minimaal 1 dag vooraf).
 • Voer uw gegevens in en maak een afspraak.
 • U ontvangt op uw e-mailadres een reserveringsbevestiging.
 • Laat de reserveringsbevestiging (digitaal) zien bij het afvalbrengstation.
 • Als u niet over de nodige digitale middelen beschikt, kunt u telefonisch contact opnemen met de klantenservice van Cyclus. Zij helpen u graag verder.
 • Let op: Het afvalbrengstation in Bergambacht is alleen toegankelijk voor inwoners uit de gemeente Krimpenerwaard met uitzondering van de inwoners van Schoonhoven. 

Inwoners van Schoonhoven hebben toegang tot de gemeentewerf in Lopik aan de M.A. Reinaldaweg 21. 

Meer informatie

Voor de veelgestelde vragen kunt u terecht op www.cyclusnv.nl. Of neem contact op met de Klantenservice van Cyclus per e-mail: info@cyclusnv.nl of telefonisch: 0182-547500 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).

PMD-afval; wat mag wel en niet?

PMD-afval; wat mag wel en niet?

In de gemeente Krimpenerwaard wordt het PMD-afval (Plastic- Metaal- en Drankenkartons) elke week gratis huis aan huis ingezameld. Helaas worden de zakken regelmatig op het verkeerde moment aangeboden. Hierdoor zien de straten er rommelig uit. Ook worden de zakken opengemaakt door dieren, waardoor het afval op de straat belandt en wegwaait en ontstaat er stankoverlast.

Wat zijn de aanbiedregels?

 • U mag uw afvalzakken aan de weg hangen vanaf 20.00 uur de avond voor de inzameldag. 
 • De afvalzakken moeten uiterlijk 7.30 uur op de inzameldag aangeboden worden.
 • Te laat opgehangen zakken worden niet meegenomen en moeten door de bewoner zelf worden binnengehaald.
 • Voor het aanbieden van PMD moet u gebruik maken van de speciale afvalzakken voor PMD. Andere vuilniszakken zijn voor de inzameling van PMD niet toegestaan. 
 • De speciale inzamelzakken zijn gratis verkrijgbaar bij verschillende locaties in de gemeente. De locaties kunt u vinden op de digitale afvalkalender op de digitale afvalkalender (www.cyclusnv.nl) of in de Cyclus afvalwijzer app.
 • Zorg ervoor dat de verpakkingen leeg zijn. 
 • Zakken waarin verkeerd afval wordt aangeboden (bijvoorbeeld piepschuim of hard plastic) neemt Cyclus niet mee. U moet de zakken dan weer binnen halen. 

Wat mag in het PMD?

PMD staat voor Plastic- Metaal- en Drankenkartons. Dit betekent dat naast ook metalen verpakkingsmaterialen in de zak bij plastic verpakkingen en drankenkartons mag. 

Wel
Plasticverpakkingen onder andere; lege plastic tasjes en flesjes, flacons voor schoonmaakmiddelen en shampoo’s, yoghurtbekers, plantenpotten, boterkuipjes, tubes en doppen, zakken voor rijst, pasta en snoep, koffiezakken en chipszakken. 

Drankenkartons onder andere; lege kartonnen verpakkingen van melk, sap, vla, soep en pastasauzen. 

Metalenverpakkingen onder andere; lege bier- en frisdrankblikjes, soep- en groenten conservenblikken, siroopflessen en aluminium schaaltjes. 

Niet
De volgende verpakkingen horen niet in het PMD; piepschuim, spuitbussen, hard plastic van speelgoed, medicijn- en kauwgomstrips, verfblikken en netjes van bijvoorbeeld sinaasappels.

Piepschuim mag niet in de PMD-zak. Zakken met piepschuim worden dan ook niet meegenomen door Cyclus. Door piepschuim in PMD wordt de lading afgekeurd en worden de verwerkingskosten van het PMD-afval juist hoger.

PMD-zakken

Heeft u PMD-zakken nodig? Kijk dan ook op de website van Cyclus of in de Cyclus app. Hier staan alle locaties per kern vermeld. Voor minder mobiele inwoners wordt in overleg maatwerk aangeboden. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente via telefoonnummer 140182.

Meer informatie

Meer informatie over welke producten er wel en niet in de PMD-zak mogen staan op de afvalkalender op www.cyclusnv.nl of in de Cyclus afvalkalender app.

Kunt u uw antwoord niet vinden op de digitale afvalkalender of in de Cyclus afvalkalender app? Dan kunt  contact opnemen met de klantenservice van Cyclus via info@cyclusnv.nl of telefoonnummer 0182- 547500.

Textieldonaties aanvragen

Textieldonaties aanvragen

Afgelopen jaar was een bijzonder moeilijk jaar voor de textielbranche.  
Door de wereldwijde lockdowns kwam de verkoop van textiel door export volledig stil te liggen. Tegelijkertijd steeg het aanbod van textiel door inwoners enorm door het op grote schaal opruimen tijdens de coronacrisis. De textielinzamelaars moesten hierdoor extra kosten maken voor de opslag, terwijl de inkomsten sterk afnamen. 

Als gevolg hiervan heeft  onze inzamelaar Sympany de voorwaarden in de overeenkomst met de gemeente gewijzigd. Er zijn geen opbrengsten om donaties uit textiel uit te keren. Vanaf 2022 is het niet mogelijk om aanvragen in te dienen.    

Donaties aanvragen over 2020

Als overgangsfase zijn wij met Sympany overeengekomen om voor een laatste keer een beperkt budget beschikbaar te stellen voor een aantal kleine donaties van gemiddeld €500,-.  

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een donatie, moeten de lokale goede doelen of instellingen het aanvraagformulier volledig invullen. Elk donatieverzoek wordt door de gemeente beoordeeld. Alle aanvragen voor een donatie uit de textielopbrengst in de gemeente Krimpenerwaard worden getoetst aan de vastgestelde criteria. Het aanvraagformulier en alle voorwaarden staan op www.krimpenerwaard.nl/textieldonatie 
Tot en met vrijdag 12 februari 2021 kunnen aanvragen worden ingediend.

Aanvragen donatie

Het aanvraagformulier is te downloaden via www.krimpenerwaard.nl/textieldonatie. Het formulier is ook verkrijgbaar bij het Klant Contact Centrum in Stolwijk. 
Aanvragen voor donatie kunnen per post of per e-mail worden verstuurd. 
Postadres: Postbus 51, 2820 AB Stolwijk t.a.v. afdeling Openbare Werken. 
Mailadres: info@krimpenerwaard.nl t.a.v. afdeling Openbare Werken.

De aanvraag, inclusief de gewenste bijlagen, moeten uiterlijk vrijdag 12 februari 2021 binnen zijn. Aanvragen die na deze datum binnenkomen, worden niet meegenomen in de beoordeling.

Oud papier inzameling winkels en bedrijven

Oud papier inzameling winkels en bedrijven

Oud papier en karton afkomstig van bedrijven mag niet met de papierinzameling van huishoudens worden ingezameld en opgehaald. Dit is wettelijk niet toegestaan. De inzameling van huishoudelijk OPK is een gemeentelijke taak, het bedrijfsmatige OPK is een verantwoordelijkheid van de ondernemers.

Afgelopen jaar heeft de gemeente via de ondernemers- en winkeliersverenigingen en via de digitale nieuwsbrief aan ondernemers laten weten dat met ingang van januari 2021 de ondernemers de inzameling zelf moeten regelen. 
Voor de inzameling van bedrijfsafval, inclusief oud papier en karton, kunnen ondernemers een contract afsluiten met een commerciële inzamelaar. 

Het blijven inzamelen van oud papier en karton door vrijwilligers kan de BIZ of ondernemersvereniging bespreken met de individuele organisaties die de vrijwillige inzameling organiseren. 
De gemeente benadrukt hierbij dat de logistieke kosten van de inzameling door vrijwilligers (bijvoorbeeld het inhuren van inzamelmiddelen) voor rekening van de ondernemers is. Mogelijk is een collectieve regeling financieel voordelig.   

Op www.krimpenerwaard.nl/oud-papier-inzameling-winkels-en-bedrijven kunt u de gestuurde brieven hierover bekijken.