Beste inwoners,

Schoonhoven heeft een unieke binnenstad. Het is belangrijk dat deze binnenstad ook in de toekomst aantrekkelijk blijft voor inwoners, ondernemers en toeristen. De gemeente Krimpenerwaard heeft de afgelopen jaren samen met alle betrokkenen gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad. Dit bestemmingsplan ligt nu als ontwerp ter inzage. 

Bijzonder plan

Het is een bijzonder bestemmingsplan. Niet alleen omdat dit een bestemmingsplan is voor een waardevol gebied. Ook omdat dit bestemmingsplan-  met toestemming van de minister - gebaseerd is op de mogelijkheden van een wet die in 2022 in werking treedt: de Omgevingswet. 
Het bestemmingsplan is gebaseerd op het samen met inwoners opgestelde en door de gemeenteraad vastgestelde ambitiedocument “Zilverstad met historische allure’. De vijf speerpunten daarin zijn: een waardevolle, een leefbare, een duurzame, een ondernemende en een bereikbare en toegankelijke binnenstad.
Graag nodig ik u uit het plan te lezen of, als u weinig tijd heeft, om tenminste de samenvatting door te nemen. Beoordeel zelf of dit plan u enthousiast maakt en of uw ideeën met dit plan mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Verbeteringen

Als u opmerkingen heeft, bijvoorbeeld een verbetering, kunt u een zienswijze indienen. De gemeente beoordeelt of deze moet worden verwerkt in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan en alle belangrijke bijlagen staan op www.krimpenerwaard.nl/pilot-schoonhoven  
De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Dan is dit bestemmingsplan het toetsingskader voor alle ruimtelijke ontwikkelingen in het ‘oude deel’ van Schoonhoven tussen N210 en de Lek. De leidraad om uw ambities waar te maken.

Leon de Wit
Wethouder ruimtelijke ordening