Op de begraafplaats in Gouderak worden geen graven meer uitgegeven. Er vinden alleen nog bijzettingen plaats. Door het verwijderen van gedenkstenen - van graven waarvan de termijn is verstreken - ontstaan er veel lege plekken. Onderzocht is hoe we, door een vergroeningsplan, van de begraafplaats een gedenkpark kunnen maken. Uitgangspunt is een gedenkpark, waarbij de identiteit van begraafplaats behouden blijft. De toekomstige uitstraling moet ‘sober en doelmatig’ zijn.

Boekje en video

In 2019 is tijdens een bijeenkomst beloofd om een plan te presenteren. Wij hebben daarom een boekje en een video gemaakt. Hierin wordt uitgelegd hoe de begraafplaats er uit komt te zien. Als u een e-mail stuurt naar projecten@krimpenerwaard.nl onder vermelding van 'boekje begraafplaats Gouderak' sturen wij u het boekje toe.

Bekijk het filmpje waarin wordt uitgelegd hoe de begraafplaats er uit komt te zien.

Plattegrond

Er is een verzoek gekomen om een plattegrond van de begraafplaats te maken. Hiermee blijft het mogelijk om na het verwijderen van de gedenkstenen, de plaats van de overledenen terug te vinden. De gemeente geeft gehoor aan dit verzoek en zorgt voor een plattegrond.

Reacties op het plan

Wij hebben een aantal vragen en opmerkingen over het plan ontvangen. U kunt deze lezen in het overzicht met vragen en antwoorden onder het kopje Documenten.

Planning

De uitvoering van het plan gebeurt in fases. In maart 2022 worden er gedenkstenen verwijderd. Het gaat hierbij alleen om de gedenkstenen van algemene en particuliere graven, waarvan de termijn is verstreken. In april 2022 wordt er beplanting aangebracht op de plekken waar de gedenkstenen zijn verwijderd. Voorafgaand zal er een laag goede grond worden aangebracht voor de planten. Ook worden de looppaden schoongemaakt en worden er enkele bankjes geplaatst.

Vragen

Gebruik hiervoor bij voorkeur dit contactformulier. Of neem contact op via telefoonnummer 14 0182.

Contactformulier