Om de Lekdijk ook in de toekomst veilig te houden, versterkt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de komende jaren de Lekdijk van Amerongen tot Schoonhoven. Dit is het project Sterke Lekdijk. Ook wordt de bovenkant van de dijk opnieuw ingericht. Hiervoor is een beeldkwaliteitsplan gemaakt, dat in januari 2024 werd vastgesteld.

In het plan staat de veiligheid voor fietsers en voetgangers bij het inrichten van de weg centraal. In Schoonhoven wordt de nieuwe weginrichting tegelijk met de dijkversterking aangepakt. Het beeldkwaliteitsplan is te vinden op de website van De Stichtse Rijnlanden(externe link).

Wat is er al gedaan?

Het project Sterke Lekdijk is opgedeeld in deeltrajecten. Per traject is door het hoogheemraadschap onderzocht welke maatregelen er mogelijk zijn om de dijk te versterken. Hierbij is gekeken naar onder andere techniek, milieueffecten, gevolgen voor de omgeving en de kosten. In oktober 2021 is voor het deeltraject Salmsteke – Schoonhoven het dijkontwerp op hoofdlijnen vastgesteld (het Voorkeursalternatief). Het hoogheemraadschap werkt het ontwerp nu verder uit tot een definitieve oplossing.

Keukentafelgesprekken

Het hoogheemraadschap gaat keukentafelgesprekken voeren met bewoners en/of eigenaren van percelen langs de dijk. Tijdens de keukentafelgesprekken worden de gevolgen van de dijkversterking voor de percelen toegelicht. Deze gesprekken zijn nu gepland voor de eerste helft van 2024.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het deeltraject Salmsteke - Schoonhoven? Kijk dan op de website van De Stichtse Rijnlanden(externe link).

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de gemeente Krimpenerwaard? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief per e-mail.

Aanmelden