Een bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied, zoals een aantal winkelstraten of een bedrijventerrein, waarin ondernemers en/of eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in de BIZ betalen daaraan mee. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend aan die van de gemeente.

De gemeente stelt (op verzoek van de ondernemers) een heffing in die alle gebruikers of eigenaren in betreffende gebied betalen. De opbrengst daarvan wordt in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de Stichting BIZ. Die gebruikt het geld vervolgens om activiteiten uit te voeren die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander publiek belang in de openbare ruimte van de BIZ.

Voordat de verordening bedrijveninvesteringszone in werking kan treden dient er een draagvlakmeting plaats te vinden. Bij deze draagvlakmeting kunnen alle bijdrageplichtigen uit het BIZ-gebied anoniem voor of tegen de inwerkingtreding van de BIZ verordening stemmen.

Draagvlakmeting BIZ Centrum Schoonhoven

Op 27 februari heeft de officiële bekendmaking plaatsgevonden van de uitslag ‘draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone BIZ Centrum Schoonhoven’. Met een opkomstpercentage van bijna 85% en maar liefst 82% voorstemmers zijn er de afgelopen vier weken ruim voldoende stemmen behaald voor de invoering van de bedrijveninvesteringszone Centrum Schoonhoven. Met deze BIZ kunnen de ondernemers samen investeren in het versterken van het ondernemers- en bezoekersklimaat in Schoonhoven. De BIZ is opgericht op verzoek van de ondernemers in het centrum van Schoonhoven. Zij gaan nu samen verder aan de slag met het uitvoeren van de plannen. 

Hieronder vindt u de officiele documenten van de BIZ. Heeft u vragen over de draagvlakmeting van de BIZ centrum Schoonhoven neem dan contact op met mevrouw A. van Houtem via 140182 of via a.vanhoutem@krimpenerwaard.nl.