• Aantal uur: 24 uur
  • Plaatsingsdatum: 12-09-2022
  • Opleidingsniveau: HBO

Direct solliciteren(externe link)

Wij

Algemeen
De gemeente Krimpenerwaard is een gemeente met 55.666 inwoners, bestaande uit elf kernen en een oppervlakte van ruim 164 km². Een gemeente die staat voor ruimte, rust en groen met een hoog voorzieningenniveau. De gemeente wil zich stevig positioneren in de regio en een sterke verbinding aangaan met de omgeving. Dit betekent dat wij de samenwerking zoeken met onze inwoners, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, buurgemeenten en medeoverheden.

Het Sociaal Domein gaat over het leven van mensen. Over werken en actief betrokken zijn bij de maatschappij. Over opgroeien, naar school gaan en zelfstandig worden. Over ziek worden of het leven met een ziekte of beperking. Hoe we daar als gemeente mee om moeten gaan, is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeente is verantwoordelijk voor het maken en de uitvoering van het beleid op al deze gebieden. De afdeling Sociaal Domein bestaat uit de teams Advies, Dienstverlening Jeugd, team Dienstverlening Wmo en team Dienstverlening Participatie & Schulddienstverlening. Alle aandachtsvelden van het sociaal domein zitten in één afdeling. Onze afdeling bestaat uit medewerkers die hun vak kennen, elkaar ruimte geven en weten wie het best op welke positie speelt.
 

Jouw werkweek

Adviesraad Sociaal Domein en Cliëntenraad Participatiewet
De Adviesraad Sociaal Domein heeft als opdracht om op integrale wijze invulling te geven aan burgerparticipatie, zoals bedoeld in de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Dit doet de Adviesraad door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het College. De Adviesraad heeft 9 leden en een onafhankelijk voorzitter. De leden hebben een diverse achtergrond en hebben naast kennis en ervaring met gebruikers van zorg en het sociaal domein, specifieke kennis en ervaring op het gebied van zorg, financiën, juridische zaken.
 
De Cliëntenraad Participatiewet geeft invulling aan cliëntparticipatie door aanbevelingen te doen over beleid en effecten van de Participatiewet. De Cliëntenraad heeft 7 leden die een afspiegeling zijn van mensen die onder de Participatiewet vallen. De Cliëntenraad heeft eveneens een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter is tevens lid van de Adviesraad Sociaal Domein en draagt zorg voor informatieoverdracht en afstemming met de Adviesraad.

Beide raden worden ondersteund door een ambtelijke secretaris. De ambtelijk secretaris is gepositioneerd in het team Beleid & Advies van de afdeling Sociaal Domein en vormt de brugfunctie tussen de burger-/cliëntparticipatie en de afdeling.

Wat doe je
Je houdt interne beleidsontwikkelingen in de gaten en je zorgt ervoor dat de Adviesraad en de Cliëntenraad tijdig hierbij betrokken worden, zodat zij optimaal hun rol kunnen invullen. Je adviseert de voorzitters en beide raden in hun positionering. Je volgt landelijke ontwikkelingen als het gaat om cliënten- en burgerparticipatie en maakt daar een lokale vertaling van in samenspraak met beide raden. Verder ben je verantwoordelijk voor de in- en externe correspondentie. Je neemt een proactieve rol in het opstellen van de agenda voor de maandelijkse vergaderingen en je zorgt voor overleggen met de verantwoordelijke wethouders en collega’s uit het team Beleid & Advies. Je stelt de verslagen en de actielijsten op, bewaakt de actiepunten en houdt een planning bij van de werkzaamheden van de Adviesraad en de Cliëntenraad. Verder ondersteun je bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de Adviesraad en Cliëntenraad. Je vervult je rol in goed overleg met de voorzitters, maar met een grote mate van zelfstandigheid. De vergaderingen van de Cliëntenraad vinden maandelijks, tijdens kantooruren, plaats. De Adviesraad vergadert eveneens maandelijks, maar dan in de avonduren.

 

Jij

Wie ben jij
Jij verdiept je graag in de medemens. Je bent nieuwsgierig, je kunt goed luisteren en je hebt oog voor verschillende perspectieven en je combineert deze. Je bent je bewust van de onafhankelijke rol van de Adviesraad en de Cliëntenraad ten opzichte van de gemeente en je bent in staat om als ambtelijk secretaris van ‘buiten de gemeente naar binnen te kijken’. Jij staat stevig in je schoenen en je hebt ideeën om processen te verbeteren. Je bent planmatig en je bent sterk in organiseren. Je durft initiatief te nemen en toont eigenaarschap. Door deze eigenschappen krijg je zaken voor elkaar en daar ben je trots op!

Verder beschik je over:

  • een HBO werk- en denkniveau;
  • actuele kennis van het brede sociaal domein
  • tenminste 2 jaar werkervaring bij een organisatie van betekenis in het maatschappelijk veld of gemeente
  • goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden en je bent analytisch, pragmatisch en toekomstgericht

Tussen de IJssel en de Lek, vind jij jouw werkplek!

Wat krijg je terug van ons?

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van maximaal € 4.208,-  bruto per maand (functieschaal 9) bij een 36-urige werkweek;

Je kunt je ambitie de ruimte geven; jezelf verder ontwikkelen, in je werk en bijvoorbeeld met het in company opleidingsaanbod uit Vitamine L (Leren & Ontwikkelen).

Daarnaast kent de gemeente het Individueel Keuze Budget (IKB). Over het bruto maandsalaris wordt maandelijks 17,05% IKB opgebouwd (vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage). Dit kun je bijvoorbeeld uit laten betalen of gebruiken om extra verlof te kopen.
 

Solliciteren

Solliciteren
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Karin Lambregtse (teammanager Beleid & Advies) of Lucie Boonekamp (voorzitter Adviesraad Sociaal Domein). Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer  14 0182.

Stuur je CV en motivatie via de button - Solliciteren - naar de afdeling P&O van gemeente Krimpenerwaard. 

 

Direct solliciteren(externe link)