Speerpunten

  Armoedebestrijding, door

  • Duurzame gebruiksgoederen en medische kosten (deels) te vergoeden
  • Klanten beter te wijzen op regelingen
  • Schuldenproblematiek aan te pakken
  • Aandacht te hebben voor alle mogelijke groepen 

  Discrepantie (verschil) beleid en uitvoering verminderen, door

  • Goede schriftelijke en mondelinge communicatie met de klant
  • Persoonlijk klantcontact op basis van autonome motivatie van de klant (klant kiest zelf voor gedrag en klant staat er helemaal achter)
  • Maatwerk toe te passen door onder andere passende re-integratietrajecten