Wat is het?

Heeft u een (horeca)bedrijf of slijterij en verstrekt u alcoholhoudende dranken? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Als bedrijf vult u hiervoor Model A in en als vereniging en stichting vult u Model B in. Voor elke vestiging van uw bedrijf is een aparte vergunning nodig.

Vergunning aanvragen

U moet een nieuwe drank- en horecavergunning aanvragen als de inrichting bouwtechnisch verandert, of als de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld als uw eenmanszaak een BV wordt). De drank- en horecavergunning is gebonden aan een persoon en adres en is niet over te dragen aan een ander persoon.

Voor levensmiddelenbedrijven (zoals supermarkten) en cafetaria’s geldt een uitzondering. Zij mogen zonder drank- en horecavergunning zwakalcoholhoudende drank verkopen. Het gaat dan om drank met maximaal 15% alcohol. De alcoholische drank mag niet op die plek worden gedronken.

Alcohol schenken tijdens een evenement

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen. Met een ontheffing heeft u toestemming om tijdelijk buiten een horecabedrijf zwakalcoholhoudende drank te verkopen. Het gaat dan om drank met maximaal 15% alcohol. U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal twaalf aaneengesloten dagen.

Tijdelijke ontheffing aanvragen

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet te verlenen, kost € 174,05. Voor het in behandeling nemen van een melding zoals bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet, is het tarief € 60,90.

Hoe werkt het?

U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
 • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig
 • elke leidinggevende heeft een Verklaring sociale hygiëne
 • uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte (Checklist Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet)

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

 • huisregels ophangen in kantines 
 • cursus voor barvrijwilligers
 • opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne). Kijk voor meer informatie op de website van het NOC*NSF(externe link).

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Gebruik daarvoor het formulier dat u onderaan deze pagina vindt:

 • Voor horecagelegenheden en slijterijen gebruikt u aanvraagformulier model A.
 • Voor sportkantines, buurt- en dorpshuizen en andere paracommerciële instellingen gebruikt u aanvraagformulier B.

Aanmelden leidinggevenden

Wilt u een nieuwe leidinggevende op uw vergunning laten bijschrijven? Dan hoeft u dit alleen te melden. Deze melding geldt als aanvraag tot wijziging van het aanhangsel van de vergunning. Als een nieuwe leidinggevende komt, kan de bestaande vergunning blijven volstaan. De nieuwe leidinggevende wordt na toetsing bijgeschreven op het aanhangsel.

Voor de melding tot het wijzigen van een leidinggevende moet u per leidinggevende de volgende gegevens inleveren:

 • volledig ingevuld formulier Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting
 • kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • kopie arbeidsovereenkomst

Wijzigingen

Als u een drank- en horecavergunning heeft, moet u een nieuwe vergunning aanvragen wanneer:

 • de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt
 • de onderneming door een andere persoon wordt overgenomen
 • de inrichting niet langer klopt met de omschrijving in de vergunning

Brandveiligheid

Veiligheid in uw (horeca)gelegenheid is erg belangrijk. Een van de onderdelen hiervan wordt geregeld bij de brandweer. Die moet in ieder geval uw inrichting op veiligheid beoordelen. Informatie hierover kunt u krijgen bij de brandweer. Bel daarvoor met telefoonnummer 088-24 65 000.

Een aantal aanvullende zaken moet u regelen:

 • Bij een eventuele vestiging of verbouwing moet u bij de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen.
 • Om reclame te maken, gelden regels. Informatie hierover kunt u bij de gemeente opvragen.

De meeste horecabedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Hiervoor geldt een meldingsplicht. Deze melding moet u doen bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. Kijk voor meer informatie op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland(externe link).

Wat heb ik nodig?

Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen zijn in ieder geval de volgende gegevens nodig:

 • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • een geldig legitimatiebewijs van alle personen die op de vergunning genoemd staan
 • van iedere leidinggevende een volledig ingevuld formulier ‘Verklaring van een leidinggevende werkzaam in de inrichting’
 • van iedere leidinggevende in loondienst een kopie van de arbeidsovereenkomst
 • bouwkundige schets/plattegrond van de inrichting, inclusief eventuele terrassen (schaal minimaal 1:100, met maatvoering)
 • als het gaat om een stichting of een vereniging op ideële grondslag: de statuten en een bestuursreglement dat een verantwoorde verstrekking van alcohol regelt
 • een schriftelijk bewijsstuk dat de aanvrager over het horecapand kan beschikken

Afhankelijk van de omstandigheden kan aanvullende informatie nodig zijn.

Extra informatie

 • U krijgt binnen 8 weken bericht.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.