Wat is het?

Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

Aanvragen tijdelijke ontheffing Drank- en horecawet

Wat kost het?

Vanaf 1 januari 2023 betaalt u € 32,90 om uw aanvraag om een ontheffing te verlenen in behandeling te nemen.

Hoe werkt het?

U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. Op het evenement mag u geen sterke drank (met meer dan 15% alcohol) verkopen. De persoon die de leiding heeft over het alcohol schenken:

  • is minimaal 21 jaar
  • is van goed gedrag

Wilt u alcohol schenken op een besloten feest? Zolang dit een enkele keer gebeurt, hoeft u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente waar het evenement gehouden wordt. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • datum van het evenement
  • op welke tijden u alcohol wilt schenken

Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs

Tips

Let op! U moet voor het organiseren van een evenement ook nog een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.