Wat is het?

Voor het ophalen en verwerken van afval vraagt de gemeente aan inwoners een vergoeding, de Afvalstoffenheffing. Ieder huishouden moet dit (vaste tarief) betalen. Het maakt niet uit of er ook daadwerkelijk afval wordt aangeboden. De aanslag wordt berekend op basis van de grootte van het huishouden, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen één- en meerpersoonshuishoudens.

Diftar

In de gemeente Krimpenerwaard wordt de afvalstoffenheffing berekend met de Diftar methode. Diftar staat voor gedifferentieerd tarief en houdt in dat u betaalt voor het aantal keer dat u afval aanbiedt (variabel tarief). De hoogte van de aanslag is dus afhankelijk van het aantal keren dat u uw vuilcontainers laat legen. De afvalcontainers zijn voorzien van chips en de vuilophaalwagen registreert elke aangeboden container.

Medisch Afval

Heeft u te maken met medisch afval als gevolg van een chronische ziekte of handicap? Dan kunt u gebruik maken van een kortingsregeling. Dit om te voorkomen dat mensen die te maken hebben met extra afval om een medische reden een hogere aanslag afvalstoffenheffing ontvangen.

Wat kost het?

Waar moet u voor betalen?

Uw afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen.

  • een vast tarief per huishouden
  • een variabel tarief afhankelijk van de hoeveelheid restafval dat u weggooit

Naast een vast tarief per huishouden, betaalt u per keer dat u restafval aanbiedt. Het bedrag dat u hiervoor betaalt, is afhankelijk van het inzamelmiddel dat u gebruikt: een ondergrondse container, een minicontainer van 140 liter of een minicontainer van 240 liter.

Tarieven afvalstoffenheffing 2019

Vast tarief per huishouden€ 137,00
Tarief per aanbieding zak (60 liter) in de ondergrondse container voor restafval€ 2,10
Tarief per aanbieding minicontainer restafval 140 liter€ 5,00
Tarief per aanbieding minicontainer restafval 240 liter€ 8,50

Voor het variabele tarief betaalt u een voorschot, op basis van een schatting van het aantal aanbiedingen. In het volgende jaar vindt de eindafrekening plaats op basis van het werkelijke aantal aanbiedingen.

Wat moet ik doen?

U betaalt de afvalstoffenheffing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Contact

SVHW

Het heffen en innen van de afvalstoffenheffing in de gemeente Krimpenerwaard wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW). Voor meer informatie kunt u kijken op www.svhw.nl of neem contact op via telefoonnummer (0186) 577 222.