Wat is het?

Voor de afvalinzameling werkt de gemeente Krimpenerwaard samen met Cyclus. 

Praktische zaken (zoals aanbiedregels en ophaaldagen) kunt u, met behulp van uw postcode, bekijken via www.cyclusnv.nl. Voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard is de klantenservice van Cyclus bereikbaar via (0182) 547 500.

Hoe werkt het?

Aanbiedregels

Minicontainers

  • sorteer het afval
  • zorg dat uw container op tijd op de aanbiedplaats staat (uiterlijk om 7.30 uur op de inzameldag)
  • zorg ervoor dat de container (kliko) dicht kan en niet te zwaar is (max. 70 kilo) 
  • plaats de minicontainers op aangewezen plaatsen geen uitstekend afval, gesloten deksel (bij zijlader)
  • zet geen afval naast de container

Ondergrondse container

  • het afval moet op juiste wijze in de ondergrondse container worden gedaan, doe de zakken niet te vol.
  • prop geen (te) grote zaken in de laad-trommel. Anders loopt deze vast.
  • houd rekening met de mensen die dicht bij de container wonen. Stort daarom liever niet vóór 7.00 uur of na 21.00 uur.

Bij storingen van een ondergrondse container kunt u contact opnemen met de klantenservice van Cyclus: info@cyclusnv.nl of (0182) 547 500.


Inzamelmiddelen

U kunt uw huishoudelijk restafval en GFT-afval wekelijks aan de straat zetten in een minicontainer van de gemeente. Zie hiervoor de data in de afvalkalender van Cyclus.

In sommige kernen hebben inwoners een afvalpas. Hiermee kunt u gebruik maken van een ondergrondse restafvalcontainer en bovengrondse GFT-verzamelcontainer dichtbij uw woning. Plastic verpakkingsafval en drankenkartons worden ingezameld middels special daarvoor bestemde plastic inzamelzakken.

Door afval te scheiden, kunt u het milieu en uw portemonnee sparen. Dus u stopt bijvoorbeeld u groente-, fruit-, en tuinafval (gft) in een andere bak dan het gewone huisvuil. Daarnaast zijn er in uw omgeving mogelijkheden om uw papier/karton, plastic, glas, textiel en klein chemisch afval gescheiden in te leveren.

Minicontainers

Heeft u nog geen containers (kliko’s) voor uw huisvuil? Vraag deze dan aan bij Cyclus via telefoonnummer (0182) 547 500 of per e-mail via info@cyclusnv.nl. Ook kunt u een grotere of kleinere container aanvragen. Het aanvragen van een extra minicontainer voor GFT-afval is kosteloos.

Ondergrondse containers

Bij storingen van een ondergrondse container kunt u contact opnemen met de klantenservice van Cyclus via telefoonnummer (0182) 547 500 of per e-mail via info@cyclusnv.nl