Er staan flink wat activiteiten en evenementen rondom de viering van 75 jaar vrijheid Krimpenerwaard gepland komende maanden. We bevinden ons in een wat onzekere periode door alle corona-virus ontwikkelingen. We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn bij de organisatoren of een activiteit wel doorgang kan vinden.
Welnu, vanuit het rijk is regelgeving van toepassing die van kracht zijn tot 6 april a.s. Vanuit de gemeente Krimpenerwaard is besloten alle door onszelf georganiseerde activiteiten (zoals de onthulling van het wapendroppingsvliegtuig-monument in Berkenwoude en de vrijheidslezing) t/m eind april a.s. te annuleren. Mogelijk vinden deze activiteiten later dit jaar alsnog plaats.

Ten aanzien van alle activiteiten in de maanden mei en juni is momenteel nog niet bekend of deze wel gewoon kunnen doorgaan. We kunnen ons voorstellen dat u als organisator wel alvast nadenkt over de mogelijkheid van het verplaatsen van uw activiteit naar een moment later dit jaar, mede met het oog op gemaakte afspraken met derden. Uiteraard staat het u vrij daarin een keuze te maken.
Wij zullen vanuit de gemeente u nader informeren zodra er weer meer bekend is over de periode na april.
Bij vragen kunt u het beste via mail contact met ons zoeken: 75jaarvrijheid@krimpenerwaard.nl