Wat is het?

De gemeente Krimpenerwaard moedigt het elektrisch rijden aan. Elektrisch rijden is namelijk beter voor uw omgeving. Er komen geen uitlaatgassen vrij tijdens het rijden met een elektrische motor.

Hoe vraag ik een laadpaal aan?

In Krimpenerwaard worden laadpalen geplaatst door Engie. U kunt bij Engie een aanvraag doen voor een openbare laadpaal in uw buurt als er geen mogelijkheid is om op te laden op het eigen (bedrijfs)terrein. Een laadpaal aanvragen kan via de website www.laadpaalnodig.nl.

Engie overlegt met u over de beste plek voor de laadpaal. Daarna bekijkt de gemeente of deze plek aan alle voorwaarden voldoet. De gemeente let bij de beoordeling op spreiding, vindbaarheid, parkeerdruk in de omgeving en eventuele hindernissen in het openbaar gebied (zoals boomwortels). Na goedkeuring wordt een verkeersbesluit genomen.

Het verkeersbesluit wordt (voor dat het besluit in werking treedt) bekend gemaakt in de Staatscourant. De behandeling van een aanvraag duurt in totaal minimaal zes weken. Als u een aankondigingsbord ziet staan, heeft iemand in uw omgeving een verzoek gedaan voor een laadpaal. En is de bewuste plek gekozen om deze te plaatsen. Bij de laadpaal wordt één parkeervak gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen. Als er behoefte is aan meer laadcapaciteit, dan wordt ook het tweede parkeervak bij de laadpaal gereserveerd. 

Meer informatie

Voor meer informatie over laadpalen, kunt u kijken op de website www.laadpaalnodig.nl. Heeft u nog vragen over het plaatsen van een laadpaal? Dan u contact opnemen met Engie via het e-mailadres: ev.2-sgzh.nl@engie.com. Heeft u een storing aan uw laadstation? Bel dan 088 - 444 66 80 en kies optie 3 in het keuzemenu.
 

Locaties laadpalen

Op www.oplaadpalen.nl kunt u precies zien op welke locaties in Krimpenerwaard laadpalen staan.

Boete

Bij de laadpalen staat een blauw bord met een witte P en het onderschrift 'Opladen elektrische voertuigen'. Alleen elektrische en hybride-auto’s die op de laadpaal zijn aangesloten en aan het opladen zijn, mogen daar geparkeerd staan. Foutparkeerders lopen het risico een boete te krijgen.

Contact

Als  u een vraag heeft over de plaatsing van oplaadpalen, kunt u contact opnemen met de gemeente via: info@krimpenerwaard.nl of telefoonnummer 140182.