Het derde steunpakket is uitgebreid vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus. De horeca- en enkele honderden evenementenondernemers krijgen een eenmalige vergoeding voor gemiste inkomsten. De tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) wordt uitgebreid zodat meer sectoren er gebruik van kunnen maken.

Kijk voor alle maatregelen en de laatste aanpassingen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen