In natuurwater komt blauwalg voor, wat normaal is. Als stilstaand water warmer wordt, kan blauwalg zich snel vermeerderen. Hierdoor kunnen er dikke groenblauwe slierten met blauwalg op het water ontstaan. Dit is niet goed voor de natuur en veroorzaakt overlast voor mens en dier. Zwemmers kunnen last krijgen van de giftige stoffen in blauwalg. Water met blauwalg kan leiden tot stankoverlast en sterfte van watervogels en vissen.

Verspreiding van blauwalg tegengaan

Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de Krimpenerwaard. De waterkwaliteit wordt steeds in de gaten gehouden met inspecties en metingen. Soms is extra onderzoek in het laboratorium nodig. Water met veel blauwalg wordt zoveel mogelijk geïsoleerd. Als het mogelijk is wordt het water omgeleid via andere watergangen. Op sommige plekken wordt het waterpeil aangepast. Het water in de polder blijft op peil door er schoon rivierwater in te laten stromen.

Nieuwe technieken brengen de verspreiding van de blauwalg sneller en beter in beeld. Zo worden luchtfoto’s gemaakt vanuit een helikopter en een drone.

Melding doen

Blauwalg kan overal in de Krimpenerwaard voorkomen. Het hoogheemraadschap verzoekt mensen die blauwalg signaleren hiervan een melding te doen via het meldingsformulier op www.hhsk.nl of te bellen naar 010-45 37 200.

Informatie over veilig natuurwater

Tijdens de zomermaanden kan de kwaliteit van het zwemwater snel veranderen. Dit kunt u nakijken op www.zwemwater.nl