In 2019 hebben 1060 inwoners deelgenomen aan de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente'. 
Met dit onderzoek bracht de gemeente in kaart hoe inwoners het woon- en leefklimaat en de dienstverlening in onze gemeente ervaren. Dit geeft inzicht in waar het goed gaat maar ook waar verbetering nodig is.

Opvallend was het hoge aantal open reacties. We ontvingen namelijk meer dan duizend reacties, tips en suggesties. Dit is waardevol want hieruit blijkt dat inwoners zich betrokken voelen en de moeite namen om hun mening met de gemeente te delen.

Er kwamen veel tips binnen over afvalinzameling, hondenpoep en te hard rijden. Maar ook de thema’s inrichting & beheer openbare ruimte, dienstverlening en communicatie stonden centraal.

Een aantal medewerkers ging vorige week dinsdag enthousiast aan de slag met de uiteenlopende reacties. Onze uitdaging was: Wat kunnen wij, met elkaar, zo snel mogelijk oppakken of oplossen?
Dankzij de vele open reacties werden creatieve oplossingen en plannen bedacht.
Kortom: We gaan aan de slag met uw reacties. De eerste resultaten presenteren wij uiteraard binnenkort aan u.

Burgerpeiling