U heeft van ons informatie ontvangen over de activiteiten en subsidies voor  75 jaar vrijheid Krimpenerwaard. Hierin hebben wij aan u een oproep gedaan om de geplande activiteiten in de periode april t/m juni 2020 te verplaatsen. Ons voorstel is om de activiteiten bij voorkeur te verplaatsen naar dezelfde periode in 2021 om dan als samenleving met elkaar 76 jaar vrijheid te vieren. Eventueel kunnen activiteiten ook in het najaar van 2020 plaatsvinden.

Inventarisatie

Als aanvulling op het bovenstaande willen wij een inventarisatie maken. Deze inventarisatie is nodig om inzicht te krijgen in uw voorkeuren, maar ook om onverhoopte samenloop met bestaande jaarlijkse evenementen te voorkomen. Om dit inzichtelijk te maken, willen wij van u graag de volgende informatie ontvangen:

Naam organisatie Omschrijving activiteit(en) Naam kern Locatie/adres
       

U kunt bovenstaande informatie sturen naar 75jaarvrijheid@krimpenerwaard.nl 

Vergunning al aangevraagd?

Heeft u eerder dit jaar voor uw activiteiten in verband met de viering 75 jaar vrijheid een vergunning aangevraagd of zelfs al ontvangen? Dan kunnen wij, aan de hand van uw voorkeursdatum, de aanvraag verder behandelen. In de ontvangstbevestiging van uw aanvraag staat een SXO-nummer, wilt u dit nummer ook vermelden in uw terugkoppeling.

Uw terugkoppeling zien wij graag van u tegemoet. U kunt deze sturen naar apv@krimpenerwaard.nl.
Bij eventuele vragen vooraf kunt u contact opnemen met Petra Streng via het algemene nummer 14 0182.