Op maandag 2 september heette burgemeester Roel Cazemier 22 nieuwe Nederlanders welkom tijdens de naturalisatieceremonie. 

De ceremonie is een bevestiging dat de nieuwe staatsburger alle rechten en plichten verwerft en aanvaardt die aan het Nederlanderschap zijn verbonden. Naast de “Bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap” kregen ze een jaarabonnement voor de bibliotheek en een Nederlandse vlag met toebehoren. De 16 volwassenen en 6 kinderen kwamen uit Syrië, China, Irak, Tunesië en Groot-Brittannië. Een deel van hen staat op de foto.

Cermonie nieuwe nederlanders