HOME  |  Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Wethouder Sleeuwenhoek opent Arabisch-Nederlandse culturele avond

  (28-03-2017)

  Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek opende afgelopen vrijdag in Haastrecht de Arabisch-Nederlandse culturele avond georganiseerd door Theater Concordia en stichting Krimpenerwaard Intercultureel. De wethouder vertelde dat de film- en muziekavond een mooie en laagdrempelige manier is om nieuwkomers die in onze gemeente zijn komen wonen te leren kennen. Op het programma stond een live optreden van de Syrische zangeres Shaza Hayek gevolgd door de film The Idol.

  Meer info
 • Inwoners Krimpenerwaard kunnen blik in glasbak gooien

  (24-03-2017)

  De gemeente start vanaf april een proef waarbij metalen verpakkingen in de glasbak mogen. De slogan van de proef is ‘Werp eens een blik in de glasbak!’. Met deze nieuwe manier van metaal scheiden is de gemeente de eerste in Nederland. Voor deze landelijke proef werkt de gemeente samen met afvalinzamelaar Cyclus NV en afvalverwerkingsbedrijf SUEZ.

  Meer info
 • Agenda raadsvergadering 4 april

  (24-03-2017)

  Dinsdag 4 april vergadert de gemeenteraad van Krimpenerwaard om  20.00 uur in de raadzaal aan de  Burgemeester van der Willigenstraat 58 in Lekkerkerk. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Bespreekstukken
  • Regionaal Verkeers- en Vervoerplan Midden-Holland
  • Beslissing op bezwaarschrift van de heer Vriezen
  • Hamerstukken
  • Stichting Exploitatie Sportaccommodaties Schoonhoven - Krediet Hockeyvereniging
  • Zienswijze concept kadernota RDOG
  Meer info
 • Wethouder Boere plant bomen met kinderen basisschool Koningin Wilhelmina Lekkerkerk

  (24-03-2017)

  Op woensdag 22 maart was het Nationale Boomfeestdag. Jaarlijks planten 110.000 kinderen hiervoor zo’n 200.000 bomen. Wethouder Ria Boere plantte samen met 34 leerlingen van groep 6 van basisschool Koningin Wilhelmina in Lekkerkerk twee bomen op hun schoolplein.

  Meer info
 • Digitaal een loterijvergunning aanvragen

  (24-03-2017)

  Sinds kort is het mogelijk om via de website www.krimpenerwaard.nl digitaal een melding klein kansspel door te geven of een loterijvergunning aan te vragen. Voor deze aanvragen logt u in met uw DigiD. Dit is dan uw digitale handtekening.

  Meer info
 • Bijeenkomsten over speelterrein Boerhaavelaan in Schoonhoven

  (24-03-2017)

  De gemeente houdt op donderdag 6 april twee bijeenkomsten over het speelterrein en parkje aan de Boerhaavelaan in Schoonhoven. Wij nodigen u en ook de jeugd uit om mee te denken over het plan. Het gaat om het verbeteren van de speelvoorzieningen maar zeker ook van het park zelf. Het project wordt begrensd door de Boerhaavelaan, Landsteinerhof, Lafontainepad en Van ’t Hoffplaats.

  Meer info
 • Vrijwilligersvacatures uitgelicht

  (24-03-2017)

  De welzijnsstichtingen in de Krimpenerwaard hebben een website ontwikkeld waarop het aanbod vanuit alle elf de kernen van onze gemeente staat: de vrijwilligersvacaturebank. Het aanbod is groot en veelzijdig en de vacatures zijn gemakkelijk te vinden. Neemt u eens een kijkje op www.devrijwilligersbank.nl voor alle vrijwilligersklussen in de Krimpenerwaard. Hieronder een aantal vrijwilligersvacatures uitgelicht:

  Meer info
 • Inwoners Krimpenerwaard kunnen blik in glasbak gooien

  (23-03-2017)

  De gemeente Krimpenerwaard start vanaf april 2017 een proef waarbij metalen verpakkingen in de glasbak mogen. De slogan van de proef is ‘Werp eens een blik in de glasbak!’. Met deze unieke en innovatieve manier van metaal scheiden is de gemeente de eerste in Nederland. Voor deze landelijke proef werkt de gemeente samen met afvalinzamelaar Cyclus NV en afvalverwerkingsbedrijf SUEZ.

                     

  Meer info
 • ​Krimpenerwaard op de kaart!

  (22-03-2017)

  Het college van B&W heeft het Programmaplan Gebiedspromotie vastgesteld. Met dit plan gaat de gemeente steviger inzetten op de promotie van de gemeente Krimpenerwaard. Een plan waar wonen, werken en recreëren hand in hand gaan.

  Wethouder Blok: ‘Samen met externe partijen zetten we onze prachtige Krimpenerwaard nationaal en internationaal steviger op de kaart! We kunnen veel meer profiteren van onze gunstige geografische ligging. Met dit plan is de aanzet gegeven om aan de gebiedspromotie van de Krimpenerwaard vorm en inhoud te geven.’

  Meer info
 • Bodeminformatie voor iedereen toegankelijk

  (22-03-2017)

  Sinds kort is het voor iedereen mogelijk om informatie over de bodemkwaliteit te bekijken. In de Atlas Midden-Holland kan vanaf de kaart worden bekeken of er ooit een bodemonderzoek is uitgevoerd en wat de resultaten zijn. Hiermee is door de omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) een grote stap gezet in het openbaar maken  van milieugegevens in de regio Midden-Holland.

   

  Meer info
 • Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezingen

  (22-03-2017)

  Dit is de definitieve einduitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Krimpenerwaard. Het opkomstpercentage in de gemeente is 86,46%.

  Meer info
 • Gratis compost op de weekmarkt

  (20-03-2017)

  De gemeente Krimpenerwaard wil haar inwoners bedanken voor het apart houden van het Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT-afval) en deelt daarom gratis compost uit op de weekmarkten.

  U kunt maximaal twee compostzakken per persoon ophalen op de volgende tijden en locaties:

  Meer info
 • Nieuws van de welzijnsstichtingen: Mantelzorgbijeenkomst “Vuile Was”

  (20-03-2017)

  SWOS en Zorgvragers Organisatie GGZ Midden Holland nodigen u uit voor de documentaire Vuile Was? De documentaire schetst een herkenbaar beeld over schuldgevoel, onmacht, verwarring, maar ook over onvoorwaardelijke liefde, steun en hoop bij cliënten, familieleden en hulpverleners. Samen met ervaringsdeskundige Wies van den Nieuwendijk van Ypsilon wordt nagepraat en wordt ingegaan op vragen.

  Meer info
 • Hoe wilt u door de gemeente geïnformeerd worden?

  (20-03-2017)

  In opdracht van de gemeente Krimpenerwaard is Rachid Ayachi, student Communicatie aan de Hogeschool Rotterdam, bezig met een onderzoek naar de manier waarop inwoners door de gemeente geïnformeerd willen worden.

  Meer info
 • Open dag ‘Kom binnen bij bedrijven’ succesvol

  (20-03-2017)

  Afgelopen vrijdag vond de open dag ‘Kom binnen bij bedrijven’ van Groene Hart Werkt! plaats. Circa 40 bedrijven in de Krimpenerwaard opende hun deuren voor inwoners die op zoek zijn naar een (andere) baan, stageplek, leerwerkplek, werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk. De gemeente Krimpenerwaard deed dit jaar voor de eerste keer mee. Wethouder Jan Vente bracht ook een bezoek aan enkele bedrijven uit onze gemeente.

  Meer info
 • Afsluiting ’s Heerenbergstraat Schoonhoven tot juni 2018

  (20-03-2017)

  Vanwege geplande nieuwbouw wordt de ’s Heerenbergstraat tot juni 2018 gedeeltelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. De toegang tot de Zilversmidshof blijft voorlopig bereikbaar.

  Vooruitlopend op de sloop en nieuwbouw plaatst firma Kruiswijk volgende week bouwhekken. De te slopen woningen staan al leeg. Om de veiligheid en de rust in de buurt te waarborgen worden er hekken rondom het gebouw geplaatst. 

  Meer info
 • Stichting Haastrechtse Kring schenkt herinneringsbank aan Stichting Overtuin Bisdom van Vliet

  (20-03-2017)

  De stichting Haastrechtse Kring heeft als doel cultuur in de breedste zin van het woord voor iedereen toegankelijk te maken. De stichting organiseert al 50 jaar activiteiten op het gebied van muziek, architectuur, kunst en literatuur. De Haastrechtse Kring heeft ter gelegenheid van het jubileum op zaterdag 18 maart een herinneringsbank geschonken aan de Stichting Overtuin Bisdom van Vliet. Wethouder Ria Boere was aanwezig bij de onthulling van deze herinneringsbank.

  Meer info
 • Voorkom gevaar en onnodige storingen: snoei tijdig

  (20-03-2017)

  In de buitengebieden van de gemeente Krimpenerwaard is er op veel plaatsen openbare verlichting aangebracht op houten bokpalen van het bovengrondse elektriciteitsnetwerk van Stedin. Met regelmaat worden wij geconfronteerd met meldingen over de openbare verlichting in deze gebieden. In veel gevallen zou de openbare verlichting niet naar behoren functioneren, echter is de verlichtingsbron niet het probleem maar de bekabeling van het elektriciteitsnetwerk.

  Meer info
 • Uitgelicht … door wethouder Sleeuwenhoek

  (20-03-2017)

  Elke maand vertelt de burgemeester of een van de wethouders op de gemeentepagina waar hij/zij zich binnen de gemeente zoal mee bezighoudt. Deze column is geschreven door Lavinja Sleeuwenhoek, wethouder Dienstverlening.

  Meer info
 • Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Krimpenerwaard

  (16-03-2017)

  Voorlopige uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 15 maart 2017 van de gemeente Krimpenerwaard.

  Meer info
 • Inzage proces verbalen Tweede Kamer verkiezing

  (15-03-2017)

  De proces verbalen van de Tweede Kamer verkiezingen 2017 liggen vanaf donderdag 16 maart, 12.00 uur ter inzage op het gemeentekantoor in Stolwijk. U kunt de stukken dagelijks inzien tot en met vrijdag 24 maart. Het gemeentekantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. 

  Meer info
 • Aanvullend grondonderzoek krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

  (15-03-2017)

  Vorig jaar heeft het project KIJK grootschalig grondonderzoek voor het hele dijktracé, circa 10 km, uitgevoerd.

  Meer info
 • Nieuws van de welzijnsstichtingen

  (13-03-2017)

  Zorgt u voor  een naaste met een autismespectrumstoornis of heeft u een vermoeden van autisme?

  Meer info
 • Laatste week inschrijven groepsaankoop zonnepanelen

  (13-03-2017)

  Op 22 maart sluit de inschrijving voor de groepsaankoop Zonnepanelen in de gemeente Krimpenerwaard.

  Meer info
 • Feestelijke viering woningbouwproject Bos en Water in Haastrecht

  (13-03-2017)

  Wethouder Dilia Blok was woensdag 8 maart, samen met de kopers, aanwezig bij de feestelijke ‘viering’ van het bereiken van het hoogste punt van het woningbouwproject Bos en Water in Haastrecht.

  Meer info
 • Buitenbaden open: Voorverkoop abonnementen van start

  (13-03-2017)

  Binnenkort gaan de buitenbaden in de gemeente Krimpenerwaard weer open.​

  Meer info
 • Aanleg van uitweg voor moskee aan Beneluxlaan in Schoonhoven

  (13-03-2017)

  In de week van 20 maart of iets later begint de gemeente met de aanleg van de toerit naar het terrein van de Stichting Marokkaanse Moskee Schoonhoven aan de Beneluxlaan 1 in Schoonhoven. De toerit (tevens uitweg) sluit aan op de kruising van de Pasteurweg, Beneluxlaan en Albert Plesmanstraat.

  Meer info
 • College biedt gemeenteraad concept woonvisie aan

  (09-03-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft in de collegevergadering van 7 maart besloten om het concept ‘Woonvisie gemeente Krimpenerwaard; kerngericht’ aan te bieden aan de gemeenteraad. In de Woonvisie bepaalt de gemeente haar beleid op het gebied van het wonen binnen de gemeente tot 2030.

  Meer info
 • Tweede Kamer Verkiezing 2017

  (06-03-2017)

  Op woensdag 15 maart vindt de Tweede Kamer Verkiezing plaats. Hieronder vindt u meer informatie over het stemmen. Uitgebreide informatie en diverse kunt u terugvinden op www.krimpenerwaard.nl/verkiezingen

  Meer info
 • Informatiebijeenkomsten versterking Lekdijk Schoonhoven

  (06-03-2017)

  dijkversterkingsproject ‘Sterke Lekdijk’

  Dinsdagavond 14 maart organiseert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) in de Schouw in Lopik, een bijeenkomsten over de versterking van de Lekdijk tussen Schoonhoven en Amerongen. Het hoogheemraadschap gaat de komende jaren de Lekdijk versterken, zodat deze ook in de toekomst veilig blijft. De avond begint om 19.00 uur.

  Meer info
 • Bomen rooien aan de Bovenkerkseweg in Stolwijk

  (06-03-2017)

  Maandag 13 maart start Aannemingsbedrijf Gebr. Schep B.V. met het rooien van de bomen. De verwachting is dat deze werkzaamheden twee dagen duren. Gedurende deze dagen zal de Bovenkerkseweg afgesloten zijn. Het verkeer wordt omgeleid. Op onze website kunt u de omleidingsroute bekijken.

  Meer info
 • Laatste nieuwbouw Dijklaan West

  (06-03-2017)

  Vorige week was er een feestelijke dag voor de kopers van de allerlaatste 12 nieuwbouw-woningen van het project Dijklaan West in Bergambacht. De gehele wijk Dijklaan West is na de zomer af. De ontwikkeling heeft circa 20 jaar geduurd. Een mooie wijk met een gedifferentieerd woningaanbod en gunstig gelegen in de Krimpenerwaard.

  Meer info
 • FIFA17-toernooi op 24 en 25 maart

  (06-03-2017)

  Op 24 en 25 maart is het zover. Dan gaat het FIFA17-toernooi van start in Seasons 2.0 in Schoonhoven! Het toernooi waar veel jongeren al lang op hebben gewacht! Heeft jouw zoon of dochter de spelskills om de beste worden? En baant hij of zij zich via tiki-taka een weg door de verdediging van de tegenstander? Dan is het FIFA17-toernooi de mogelijkheid om dit te laten zien! Er wordt gespeeld op levensgrote schermen.

  Meer info
 • Raadsleden Krimpenerwaard zetten zich vrijwillig in tijdens NLdoet

  (03-03-2017)

  Op 10 en 11 maart steken veel maatschappelijk betrokken Nederlanders de handen uit de mouwen tijdens NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds.

  Meer info
 • Organiseert u een evenement? Meld deze aan voor de Evenementenbrochure 2017

  (27-02-2017)

  ‘De Krimpenerwaard op de kaart zetten‘ is een veel gehoorde kreet. Vlist Onderneemt, Zilverstad Marketing en Stichting Promotie Krimpenerwaard maken daarom voor het tweede jaar op rij een evenementenbrochure. Hierin staat een overzicht van alle evenementen die in de Krimpenerwaard georganiseerd worden.

  Meer info
 • Digitaal uw gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

  (27-02-2017)

  Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Het is sinds kort mogelijk om een dergelijke parkeerplaats digitaal aan te vragen via onze website. Voor deze online aanvraag logt u in met uw DigiD. Dit is uw digitale handtekening. Als u een gehandicaptenparkeerplaats wilt aanvragen zonder DigiD kunt u ook een PDF-formulier gebruiken. Deze vindt u ook op onze website.

  Meer info
 • Parallelweg N207 te Bergambacht voor de zomer gereed

  (27-02-2017)

  In opdracht van de provincie Zuid-Holland start aannemingsbedrijf Mourik Groot-Ammers B.V. in de week van 20 maart met de aanleg van de geplande parallelweg langs de N207. De werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Deze parallelweg wordt aangelegd tussen de rotonde N210 en de Kadijk bij Bergambacht. Het civiele werk wordt onder directie van het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard uitgevoerd.

  Meer info
 • Groepsaankoop zonnepanelen van start

  (13-02-2017)

  Deze week start ook in de gemeente Krimpenerwaard, de groepsaankoop zonnepanelen. De gemeente werkt hierin samen met iChoosr, een onafhankelijke organisator van groepsaankopen. Het  is alweer voor de zesde keer deze actie onder de naam ‘SamenZonneEnergie;  in de provincie Zuid-Holland plaatsvindt. Alle inwoners van Zuid-Holland kunnen zich gratis en vrijblijvend inschrijven als deelnemer. 

  Meer info
 • P+D zakken bestellen

  (06-02-2017)

  Gemeente Krimpenerwaard en Cyclus willen het de inwoners van gemeente Krimpenerwaard makkelijk maken om afval goed te scheiden en zo het restafval te verminderen.

  Sinds 1 februari 2017 is het daarom voor inwoners van Krimpenerwaard mogelijk om de speciale plastic zakken voor plastic afval en drankkartons (P+D) gratis online en telefonisch te bestellen.

  Meer info
 • Mogelijke hinder door bouwverkeer werkzaamheden Dunea

  (06-02-2017)

  Weggebruikers langs de Provincialeweg (N210) kunnen te maken krijgen met bouwverkeer dat van en naar de zuiveringsinstallatie van Dunea rijdt. Het gaat om de aan- en afvoer van soms groot bouwmateriaal. Wij vragen met name fietsers, waaronder scholieren, daarom extra alert te zijn.

  Meer info
 • Waterbodemsanering Oude Singel te Schoonhoven

  (16-01-2017)

  De waterbodem van de Oude Singel ten noorden van de Kerkstraat is verontreinigd met onder andere lood. Omdat risico’s richting de oppervlaktewaterkwaliteit op dit noordelijke deel vanaf de brug tot aan de gracht niet kunnen worden uitgesloten wordt dit stuk gesaneerd. In het deel ten zuiden van de Kerkstraat en in de andere watergangen zijn de gehalten aan lood minder hoog waardoor er geen risico’s zijn.

  Meer info
Archief